It-sikkerhed (ITS)

Kursusindhold

Dette kursus har til formål, at give en introduktion til basale begreber inden for it-sikkerhed, som giver en helhedsforståelse af it-sikkerhed og sikkerhedsprocessen.
 

Kurset omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, sårbarheder i web-applikationer, netværksangreb og -forsvar, adgangskontrol og operativsystemsikkerhed, kryptografi, ondsindet programmel, social engineering angreb, privatlivsbekymringer samt juridiske og ledelsesmæssige aspekter ved it-sikkerhed. Kursusprojekter vil fokusere på sikkerhedsanalyse, at bygge sikker kode og analysere angreb.

Engelsk titel

IT-Security (ITS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Efter kursusafslutning vil den studerende have opnået

Viden om

 • De vigtigste problemstillinger, der skal adresseres i en sikkerhedsanalyse af et givent system
 • Mulige foranstaltninger mod de normale trusler, sårbarheder og risici i et givent sikkerhedssystem
 • Værktøjer og metoder til sikkerhedsanalyse
 • Væsentlige teknologier indenfor it-sikkerhed og herunder kryptografiske teknikker og protokoller


Færdigheder i at

 • Dokumentere deres arbejde med sikkerhedsprocessen i en velskrevet og koncis rapport
 • Analysere og diskutere de nødvendige sikkerhedsmekanismer i et givent sikkerhedssystem
 • Foretage en (ikke formel) evaluering af en samling af sikkerhedspolitikker og -mekanismer med henblik på at afgøre, om de tilfredsstiller en given liste af sikkerhedsmål
 • Definere operationelle sikkerhedsmål for et givent system


Kompetencer i

 • Analyse af en systemanvendelse og identifikation af normale trusler, sårbarheder og risici
 • Implementation af (dele af) et sikkerhedssystem

Ugentlige forelæsninger og praktiske øvelser.

Kurset forudsætter viden om maskinarkitektur, operativsystemer og datanet svarende til indholdet af bachelorkurserne i maskinarkitektur, styresystemer og multiprogrammering, og datanet (senest samtidig).

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte ifølge kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 67
 • Forberedelse
 • 93
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206