Erstatning og Kontrakt

Kursusindhold

-

Engelsk titel

Tort and contract

Målbeskrivelse

- redegøre for indholdet af de grundlæggende formueretlige regler og bærende individuelle og samfundsmæssige hensyn inden for erstatningsret og kontraktret (aftaleret og købsret)
- identificere erstatningsretlige og kontraktretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
- systematisere og analysere konkrete formueretlige problemstillinger under hensyn til den kontekst, de præsenteres i ved anvendelse af formueretlige retskilder
- argumentere klart og præcist for, hvordan et formueretligt problem kan forebygges eller løses
- træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger samt
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, herunder
- koncipere udkast til responsa, regler, aftaleklausuler og afgørelser

Grundlæggende erstatningsret
Ny lærebog udkommer senest 5. marts 2019.
OBS! Faget starter med aftaleret og køberet, så ovenstående udgivelsesdato er ikke problematisk og man skal derfor ikke købe den gamle bog.
 

Køb – Dansk indenlandsk købsret, studieudgave, 2.udgave 2019 (udkommer primo februar)
Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck

Lærebog i Aftaleret, 2014
Vibe Ulfbeck og Ole Hansen


Forventet sideantal: ca. 530 sider, heraf 70 sider hovedtrækslæsning.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 46
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 2
 • Forberedelse
 • 217
 • Total
 • 275