Visuel kultur: Digital praksis og teori

Kursusindhold

Kursets mål er at give den studerende kompetencer til at forstå og analysere det digitales betydning for visuel kultur og kommunikation i dag. Dette gøres gennem læsning og diskussion af teoretiske tekster og gennem konceptudvikling af digitale produkter. Kurset er således både teoretisk og praktisk, hvilket har til formål at give den studerende redskaber til selv at tilrettelægge og konceptualisere forskellige former for digital mediering og kommunikation samt forholde disse områder til relevante teorier om visualitet, sociologi og kulturteori. Et delmål er desuden at skabe refleksion over, hvordan digital teknologi påvirker såvel arbejdsprocesser, kreativitet og analyse. Kursusgangene er inddelt i en række temaer som f.eks. digitalt fotografi, sociale medier, overvågningsproblematikker, ubicomp og lokative medier. Undervejs inddrages praktisk kendskab til konceptudvikling, budgetlægning og eksempler på finansiering.

Kurset kræver aktiv deltagelse i - og aflevering af to midtvejsopgaver, en teoretisk skriveøvelse og udviklingen af et kocnept, der udarbejdes i grupper i samarbejde med virksomheder/institutioner. Konceptet udarbejdes i grupper, mens skriveøvelsen udføres individuelt. Det anbefales, at man inddrager midtvejsproduktionen til den endelige eksamen.

Den endelige eksamensopgave består af synopsis og konceptskitse til digitalt produkt samt en mundtlig eksamen. Konceptskitsen til det digitale produkt til eksamen kan laves selvstændigt eller i grupper.

Kurset er kun åbent for studerende på Visuel kultur.

Engelsk titel

Visual Culture

Forelæsninger og praksisundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 72
 • Forberedelse
 • 263
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420