Visuel kultur: Visualitetsteori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende grundlæggende teoretisk viden om billeder og visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension af visuel kultur og muliggør særlige betydninger. Dette ud fra et kendskab til de væsentligste teoridannelser i feltet.

 

Nogle af teorierne vil du kende fra dit BA-studier, f.eks. teorier om repræsentation eller diskurskritik, andre er sandsynligvis nye, f.eks. teorier om det imaginære. Der er ikke én givet teori for visuel kultur, da området stadig er nyt, men kurset behandler temaer, som har stor betydning for visuel kultur, som f.eks. repræsentation, kodning, erfaring, imagination, mediering, kommunikation, distribueret sensibilitet, ANT mm.

 

Det er vigtigt at du træner intenst i at tænke med det visuelle og analysere visuelle fænomener, hvad man kalde: at træne en visuel fantasi. Kig på din omverden, træn dig i at betragte visuelle fænomener og dan dig en mening om dem hele tiden gennem uddannelsen og dette kursus; store og små fænomener, upåagtede og allestedsnærværende, scoiale og individuelle, mærkelige og normale, trivielle og eccentriske, fra skærmene i det globale finansmarked til din egen vindueskarm. Alle skal anskaffe og læser Anne D’ Alleva, Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing 2005 som kan tjene som en basisintroduktion til at se visuelt på verden (bogen kan downloades fra Scribd, hvor man kan etablere gratis abonnement på en måned, se https://www.scribd.com/ op til kursus start.

 

Modulet er løst koordineret med Modul 14 Analytik/Visuelle Felter, og det anbefales, at disse to moduler tages parallelt i det første semester af studiet, for at sikre den optimale introduktion til visuel kulturs faglige felt.

 

Samtidig indgår etablering af en mentor i visuel kultur i kurset, se materiale på  https://www.facebook.com/groups/mentorvk/?fref=ts. Du skal etablere en mentor fra starten af studiet. Vi holder opstart tirsdag 4 september med middag på Restaurant Medina - http://restaurantmedina.dk/ - 19-21 og der er deadline for dette efter efterårsferien 2018, hvor et opfølgningsseminar afholdes.

 

Temaer og Læringsspor

Kurset overblik/introduktion til relevant teoridannelse præsenteres gennem fem temaer, som strukturerer forelæsninger, gennemgange mm.:  I. Visuel Kultur: Teorier om det visuelle - Visualitetsstudier; II. Visualitet: Dimension og Struktur; III. Visualitet og Imagination: Det Imaginære; IV. Visualitet og Samfund: Kultur og Koder; V. Visualitet som formation: Scapes/Visual Literacy.

 

Kurset opererer kurset med tre læringsspor som både dækker kursets fem temaer, øvelser og gruppearbejde:

 1. Teori betragtes som metoder til at udvikle og strukturere ideer. Et spor der indledningsvis instruerer i læsning og tænkning med teori. Hvordan læser man teori, hvordan tænker man teoretisk, hvordan bruger man teori, hvordan formulerer man noget teoretisk ift. cases, osv. Udgangspunktet for dette sport er en videreudvikling af Bloms taksonomi med seks niveauer; ”huske teori”, ”forstå teori”, ”anvende teori”, ”analysere med teori”, ”vurdere med teori” og ”skabe med teori”.
 2. Problemfokusering og problemopfindelse. Et spor der udvikler den studerendes aktive, tydelige og produktive problemfokusering og problemskabelse gennem diskussion af modeller for dette, herunder mind mapping, brainstorming, typer af empiri, kvalitativ og kvantitativ, metode og repræsentation osv.  
 3. Øvelsestekstskrivning: et 1000 ords øvelses-essay om tema I-III (se ovenfor). Essayet har særligt fokus på at opstille tydelige og produktive problemstillinger ved brug af teori, herunder fremstilling af abstrakt og synopsis. I opgaven skal samtidig inddrages en case fra visuel kultur-branchen. Essayet skrives i uge 42-43 med plenum og feedback i uge 44, og alle bliver coachet undervejs og får individuel feedback.

 

Arbejdsforpligtelse, Arbejdsproces og Læringsmiljø

Arbejdsforpligtelsen i forhold til kurset er en halv arbejdsuge, det vil sige 18,5 timer/ugen alt inklusive (15 ECTS)

Det forventes at den studerende hver gang gennemlæser tekster hjemme to gange til hver kursusgang. Dette skal der afsættes minimum 10 timer til pr uge.

 

Kurset involverer en arbejdsproces for deltagerne samt et læringsmiljø, baseret på faste grupper. Hver kursusgang starter med obligatorisk forberedende gruppearbejde fra 12-14, hvor undervisereren står til rådighed for konsultation og fortsætter med forelæsninger, gruppearbejde, plenum mm, fra kl. 14.15 frem til kl. 18.00.

 

Kurset bruger e-learning i forskellige sammenhænge, bl.a. brug af f.eks. vodcasts af tidligere forelæsninger til hver hoveddel (se vodcast til Del I:  http://video.ku.dk/secret/10293613/df2b7b49ec94cc19f55ac13e9c6100c8) og til at træne visuel fantasi gennem opslag på kursets facebook-side (facebook fra sidste år, Provocative Visuality https://www.facebook.com/groups/1794357300811180/?fref=ts.)

 

Al fravær meddeles underviseren gennem afbud på amichel@hum.ku.dk.

 

Visualitetsaftener

Kurset vil afholde to obligatoriske Visualitetsaftener, fra 18.00-21.00, hvor undervisningen fortsætter i socialt samvær. Den første vil ligge tirsdag 4 september 2018, på Restaurant Medina - http://restaurantmedina.dk/ - 19-21, hvor sidste års studiestartere er inviteret og hvor Visuel Kulturs mentorordning vil blive introduceret.

Engelsk titel

Theory of Visuality

Uddannelse

Visuel kultur

Forelæsninger baseres på intens tekstlæsning og diskussioner i undervisningen, gruppearbejde til forberedelse og i timer, øvelses-essay, stand up analyser, træning i akademisk tekstskrivning og refleksion

Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001.

James Elkins, Visual Studies: A Skeptical Introduction. London: Routledge, 2003

 

Kursets kompendie,Visualitetsteori 2018 er klar start august 2018 og købes i HUMs Webshop:  http:/ / www.webshophum-dk.ku.dk/ shop/ frontpage.html

 

Baggrundslitteratur læses op til kursusstart

Anne, D’ Alleva, Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing 2005

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420