German - Advanced Translation Danish-German and Written Productional Proficiency in German

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte vanskeligere danske tekster fra et bredt udvalg af tekstgenrer til et morfologisk, syntaktisk og ortografisk korrekt tysk, som er stilistisk, idiomatisk, pragmatisk og tekstuelt konventionelt
 • reflektere på akademisk niveau over kildetekstens problemer, kontrastive forhold, samt sin egen strategi
 • forholde sig kritisk og kompetent til sin brug af hjælpemidler.
 • i skriftlig form formulere sig på et leksikalsk varieret, pragmatisk og stilistisk adækvat samt grammatisk korrekt tysk om faglige genstande med en sprogfærdighed, der er præget af en god forståelse for akademisk fagsprog og korrekt og hensigtsmæssig brug af terminologi.

This course is for students at the 2014 curriculum only.

ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment
 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 28
 • Preparation
 • 176,75
 • English
 • 204,75