German - Advanced Translation German-Danish and Oral Productional Proficiency in German

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte et genremæssigt bredt udvalg af vanskeligere tyske tekster til ækvivalente og/eller pragmatisk dækkende danske tekster, som er præget af stilistisk, idiomatisk, syntaktisk og ortografisk sikkerhed
 • på akademisk niveau redegøre for de lingvistiske, oversættelsesteoretiske og metodiske grunde til, at bestemte oversættelsesløsninger er valgt frem for andre
 • støtte sin argumentation empirisk, teoretisk og metodisk samt ved hjælp af tilgængelige hjælpemidler.

 

Sprogfærdighed er endvidere præget af:

 • en god forståelse for akademisk fagsprog og korrekt og hensigtsmæssig brug af terminologi
 • en intonation og udtale, der ikke afviger væsentligt fra en af flere mulige tyske standardnormer.

This course is for students at the 2014 curriculum only.

ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment
 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 28
 • Preparation
 • 176,75
 • English
 • 204,75