Tysk - Tysk historie 2 (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • arbejde ud fra et kendskab til sammenhængen mellem den moderne politiske, kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland
 • analysere tysksprogede kilder under inddragelse af den overordnede historiske kontekst
 • gøre rede for historie-og kulturvidenskabelige problemstillinger med brug af den relevante fagterminologi
 • anvende fagets hjælpemidler kompetent og kritisk placere aktuelle diskussioner i en historisk kontekst
Engelsk titel

German - German History 2 (BATV)

Forelæsninger og holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75