Tysk - Sprogfærdighed, medier og oversættelse tysk-dansk (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • demonstrere tilstrækkelig præcis forståelse af en almensproglig tysk tekst, så den kan oversættes til et velfungerende dansk, der er tilpasset målgruppen og tekstgenren
 • kommentere oversættelsen med hensyn til kontrastive forhold, hjælpemidler og strategi
 • gøre rede for de udfordringer, der knytter sig til oversættelsen af ord og konstruktioner i en konkret tekst
Engelsk titel

German - Language Proficiency, Media and Translation German-Danish (BATV)

Forelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75