Tysk - Tysk historie 1 (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • selvstændigt udvælge og vurdere metodiske redskaber til analysen af historiske tekster (informationssøgning, bibliografering, kildekritik)
 • anvende disse redskaber til analysen af historiske tekster på systematisk vis
 • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning af historiske tekster på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af historievidenskabelige argumentationsformer.
Engelsk titel

German - German history 1 (BATV)

Forelæsninger og holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75