Tysk - Basissprog (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • løse opgaver inden for udvalgte dele af den centrale tyske grammatik
 • redegøre specifikt for grundlæggende sætningsanalyse, ordklassebestemmelse og fleksionsmorfologi
 • identificere bøjningsformer og deres funktion
 • beherske grundlæggende sætningsanalyse og ordklassebestemmelse
 • beskrive grundlæggende kontrastive forhold mellem tysk og dansk.
Engelsk titel

German - Basic language (BATV)

Forelæsninger, holdundervisning og hjemmeopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 218,75