Tysk - Tysk historie 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

  • anvende metodiske redskaber til analysen af historiske tekster (informationssøgning, opstille en bibliografi, kildekritik) på systematisk vis
  • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af historievidenskabelige argumentationsformer
Engelsk titel

German - German history 1

Forelæsninger og holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75