Tysk - Det tyske sprog i Europa og Danmark

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for det tyske sprogs grundlæggende lingvistiske rammer, dets variation, udbredelse, historie og samspil med dansk
 • anvende grundlæggende udtaleregler
 • søge, anvende og formidle informationer, der relaterer sig til det tyske sprog i et overordnet, herunder kulturelt perspektiv
 • afkode lydskrift
Engelsk titel

German - German in Europe and Denmark

Forelæsninger og øvelsestimer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75