ÅU Tysk: Tysk historie og litteratur 2

Kursusindhold

Kurset kan bådes tages som grundfag (Modul 2) og gymnasiesidefag (Modul 3) og består af følgende elementer:

Da der er samundervisning, anbefales det at begge elementer tages samtidigt.

 

Tysk historie 2 (7,5 ECTS)

 • Der opøves færdigheder i at:
 • arbejde ud fra et kendskab til sammenhængen mellem den moderne politiske, kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland
 • analysere tysksprogede kilder under inddragelse af den overordnede historiske kontekst
 • gøre rede for historie-og kulturvidenskabelige problemstillinger med brug af den relevante fagterminologi
 • anvende fagets hjælpemidler kompetent og kritisk placere aktuelle diskussioner i en historisk kontekst

 

Litteraturvidenskabelig praksis (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at:

 • anvende forskellige litteraturvidenskabelige metoder og afgrænse en problemstilling i arbejdet med et litterært emne
 • kombinere analysen af en tysksproget litterær tekst med viden om den relevante kontekst
 • anvende fagets hjælpemidler og udføre kritisk informationssøgning
 • demonstrere kendskab til væsentlige litteraturteoretiske skoledannelser
 • formulere sig om litteraturvidenskabelige problemstillinger på en klar og velstruktureret måde
Engelsk titel

ÅU TYSK: Tysk historie og litteratur 2

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5