ÅU - Modul 2: Tysk historie og litteratur 1 AFLYST

Kursusindhold

Modul 2: Tysk historie og litteratur 1 består af følgende fagelementer:

 

HTYÅ00971U Tysk historie 1 (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at:

 • anvende metodiske redskaber til analysen af historiske tekster (informationssøgning, opstille en bibliografi, kildekritik) på systematisk vis
 • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af historievidenskabelige argumentationsformer

 

 HTYÅ00981U Litteratur: Tekstanalyse (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at:

 • gøre rede for de vigtigste analytiske begreber og metodiske redskaber til beskrivelse af litterære teksters opbygning og virkemidler
 • anvende disse tekstanalytiske begreber, almene såvel som genrespecifikke, i sin analyse og fortolkning af konkrete tekster
 • fremstille resultatet af sin analyse og fortolkning på en klar og velstruktureret måde, under anvendelse af litteratur- og historievidenskabelige argumentationsformer

 

Engelsk titel

ÅU - Modul 2: Tysk historie og litteratur 1 AFLYST

Uddannelse

BA Tysk 2016 ordningen

Samundervisning med HTYÅ10211U Tysk historie 1, BA tilvalg-gymnasierettet

 

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5