Teater- og performancestudier: Teater og performance efter 1945

Kursusindhold

Undervisningsforløbet fokuserer på udviklingen inden for teater og performance efter 1945. Forløbet kombinerer et analytisk, værkorienteret fokus med en historisk tilgang til nyere teater og samtidsteater. Gennem udvalgte cases undersøges en række centrale fænomener, udtryksformer og organisationsformer, der har præget teatrets udvikling efter 2. verdenskrig, såsom interkulturelt teater, festivaller, aktivistisk teater, teater og nye kommunikationsteknologier, mv. De udvalgte emner forbindes til beslægtede kulturudtryk og samfundsfænomener i en bredere sociokulturel kontekst. De studerende opnår færdigheder i at analysere konkrete iscenesættelses- og begivenhedsmæssige udtryksformer samt reflektere kritisk over den konkrete historiske konteksts betydning for udtrykket i relation til en globaliseret verdens vilkår og muligheder.


 

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Undervisningsforløbet er bygget op om en række cases og kombinerer forelæsninger, workshops/​​gruppeøvelser og deltageroplæg i grupper.

Kompendium til kurset kan købes i kompendieudsalget. Desuden kan det anbefales at købe Philip B. Zarilli et al.: Theatre Histories. An Introduction, Routledge 2006.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 196
 • Forelæsninger
 • 56
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 84
 • Total
 • 420