Teater- og performancestudier: Teater- og Performanceteori modul 10

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at give en så vidt mulig nuanceret indføring i centrale teoridannelser inden for teater- og performanceteori. Spændende fra

Aristoteles Poetikken til Hans-Thies Lehmanns Das Postdramatische Theater og Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen og med fokus på bl.a. forholdet mellem teater og antropologi, kulturelle iscenesættelser, virkningsæstetik, institutionsteori og det dramatiske karakterbegreb vil kurset i form af en række historiske tværsnit bringe ældre og nyere tekster om teater og performance i spil med hinanden. Teoridannelserne vil blive diskuteret med inddragelse af konkrete værkeksempler, ligesom spørgsmålet om kunstens og den æstetiske erfarings sted og funktion inden for et bredere kulturfelt vil indtage en central plads i sammenligningen og diskussionen af de forskellige teoridannelser. På kurset anvendes ”The Performance Studies Reader” (ed. Henry Bial) samt et til kurset udarbejdet kompendium.

 

Engelsk titel

Theatre and performance studies: Theatre and Performance Theory module 10

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

Inden første undervisningsgang anbefales det, at man orienterer sig i ”The Performance Studies Reader”

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 287
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420