Teater- og performancestudier: Dramaturgi 1

Kursusindhold

I dramaturgi udvikles færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation. Der præsenteres en række analyseredskaber, som anvendes på et antal dramatekster, der yderligere placeres i en dramateoretisk og dramahistorisk sammenhæng. Bl.a. ud fra den betragtning at en teatertekst er en åben struktur på linje med andre sceniske udtryk, og derfor kun lader sig "læse" i samspil med et historisk og scenisk rum. Undervisningen forgår som forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde, og de studerende skal undervejs udarbejde diverse mundtlige og skriftlige småopgaver.

 

Engelsk titel

Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning

Man kan købe kompendiet til dramaturgikurset i studenterafdelingen (Publi@Kom) på KUA umiddelbart inden undervisningsstart.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210