TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E18)

Kursusindhold

Undervisningen kører ad fire spor.

 • Akademisk skrivning og projektstyring fokuserer på arbejdet med at få ideer gjort til projekter og på at styrke akademisk skrivning (12 timer).
 • Faglighed i praksis fokuserer på det oversættelsesarbejde, der er knyttet til at forstå sine faglige kompetencer i en konkret arbejdsrelateret situation (12 timer).
 • Organisationsforståelse fokuserer på en gennemgang af analytiske tilgange til analyse af organisationer/virksomheder Med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik (2001). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse og et korpus af artikler vil kurset introducere til en grundlæggende forståelse og analyse af virksomhedsdynamikker og lægge op til diskussion af relaterede tværkulturelle problemstillinger. (21 timer).
 • Teori-lab giver mulighed for læsning og diskussion af teorier med relevans for opgaver (12).
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

Eksaminanden kan

 • Formulere og kontekstualisere en aktuel tværkulturel problemstilling knyttet til en udvalgt situation/begivenhed.
 • Afgrænse et relevant materiale, der relaterer sig til involverede aktører i situationen/begivenheden samt den sammenhæng, hvori den udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over perspektiver knyttet til problemstillingen (fx udviklings- og løsningsmuligheder)

 

Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Omfanget af undervisningen svarer til 4 timer om ugen, men nogle undervisningsgange kan være arrangeret som længerevarende seminarer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 49
 • Projektarbejde
 • 8
 • Praktiske øvelser
 • 354,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5