TS, Projektororienteret forløb, formidling og organisationsanalyse for Tværkulturelle studier (F19)

Kursusindhold

Seminaret introducerer de studerende til de analytiske og praktiske opmærksomhedspunkter der er knyttet til projektorienteret forløb, projektorienteret formidling og organisationsanalyse.

Engelsk titel

Academic internship, academic communication and organizational analysis for Cross Cultural Studies

Uddannelse

Introduktionsseminaret henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordningen:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HTÆK03151E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03161E)
Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)

Forelæsning og diskussioner

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 2
  • Forberedelse
  • 409,5
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 412,5