SPS; Sundhedskommunikation (Særligt studeret emne A / Sprogpsykologisk emne A)

Kursusindhold

På dette kursus ser vi, med afsæt i faktiske samtaler og kommunikation mellem sundhedsfaglige og patienter/pårørende på, hvilke interaktionelle forhandlinger og dilemmaer sundhedspersonale og patienter står i og hvilke kommunikative ressourcer de har til at løse dem.

Kurset vil særligt trække på den interaktionsanalytiske tradition konversationsanalyse med særligt fokus på den institutionelle samtale. Andre teoretiske perspektiver på fx læge-patient samtalen og sundhedskommunikation vil også blive præsenteret. Kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem teori og empiriske data, der gensidigt belyser hinanden.

Den studerende vil gennem kurset blive i stand til at anvende talesprogsanalytiske redskaber til at belyse interaktionen i behandler-patient samtalen. Han eller hun vil kunne orientere sig i og navigere inden for sundhedskommunikation og at anvende interaktionsanalyse til at belyse spørgsmål om sproglig praksis, forståelse og forhandlinger i behandler-patient samtaler. De analytiske evner vil også kunne bruges på anden professionel, målorienteret, institutionel og sundhedsfaglig kommunikation og til overalt at forholde sig til, hvad der sker, når mennesker kommunikerer med hinanden.

Engelsk titel

Health Communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen

2008-ordningen


BA-tilvalg:

2018-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2008-ordningen, er der dog ekstern censur.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5