KA 2018 ordningen: Spansk - Skriftlig sprogfærdighed på spansk

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 
Færdigheder i at skrive spansk på højt niveau og gennemføre en skriftlig argumentation på spansk.
 
Kompetencer i at udtrykke sig skriftligt på spansk i professionelle og akademiske sammenhænge.

Engelsk titel

2018 Curiculum: Spanish - Written Proficiency in Spanish

Samundervises med Spansk KA: Mundtlig sprogfærdighed.

Prøven i Avanceret spansk sprog og variation med sprogfærdighed og Skriftlig sprogfærdighed på spansk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.

Den skriftlige prøve er en besvarelse af et spørgsmål stillet af eksaminator.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Spansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 40,25
  • Total
  • 68,25