2014 KA-ordning Spansk - Frit emne 2: Nation og identitet i den spansktalende verdens politiske diskurs

Kursusindhold

La parte sobre discurso político tendrá como marco teórico y metodológico el Análisis Crítico de Discurso con el objetivo de profundizar en la construcción de la identidad nacional por medio de recursos discursivos, es decir, mediante una perspectiva microdiscursiva centrada en el texto. Para ello se utilizarán textos institucionales, mediáticos y digitales, entre ellos discursos oficiales, mítines, entrevistas en los medios y textos en redes sociales, por parte de políticos relevantes de varios países de habla hispana.

Engelsk titel

2014 Curiculum Spanish - Free Topic 2: Nación e identidad en el discurso político del mundo hispanohablante

Holdundervisning, studenterpræsentationer m.v.

Inden kursusstart vil der foreligge to semesterplaner med litteraturlister. En del af litteraturen vil være tilgængelig på Absalon eller online på anden vis.

Kurset vil bestå af to parallelle delkurser, nemlig: ”Cuba – nation, identitet, revolution/Cuba – nación, identidad, revolución” v/ Jan Gustafsson (HSPK00002U), og ”Nation og identitet i den spansktalende verdens politiske diskurs /Nación e identidad en el discurso político del mundo hispanohablante” v/ Nieves Hernández-Flores.

Hvert delkursus forløber over 14 uger med en ugentlig dobbelttime. Undervisningssproget er spansk på begge delkurser.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75