Spansk - Tekstanalyse 2 (BA tilvalg)

Kursusindhold

Fagelementet består af forløbet Tekstanalyse 2 inkl. en forelæsningsrække.

Undervisnings- og arbejdsformen vil veksle mellem fællesforelæsninger (på institutniveau) og holdundervisning (på faget).

Fællesforelæsningerne omhandler de vigtigste litteraturkritiske skoler mens holdundervisningen vil centreres omkring analysen af det opgivne værk samt evt. også af andre opgivne tekster.

 

Engelsk titel

Spanish - Textual analysis 2

Forelæsningsrække samt holdundervisning.

Forelæsningsrækken i Litteraturteori indgår som en integreret del af undervisningen.

Hjemmeopgaven er en besvarelse af et spørgsmål, der er skriftligt formuleret af eksaminator, til et værk inden for det opgivne pensum. Spørgsmålet udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Den studerende skal analysere det opgivne værk ud fra en eller flere litteraturteoretiske skoler. Der kan, ud over af det opgivne værk, fordres analyse af øvrige kendte tekster.

Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Der tilføjes et resumé af to litterære teorier efter eksaminators valg.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Skriftlig aflevering, 8-10 normalsider
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage; 11-15 normalsider inkl. resumé jf. Særlige bestemmelser (se 'Bemærkninger').
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75