Spansk - Skriveværksted (BA tilvalg)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • fremstille en velstruktureret og sammenhængende spansk tekst
 • udarbejde et dækkende resumé af en ulæst tekst
 • anvende spansk skriftligt med en grundlæggende korrekt brug af gram-matikken, ordforråd og tegnsætning.
Engelsk titel

Spanish - Writing lab

Holdundervisning

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 400-500 ord.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25