Spansk - Syntaktisk analyse (BA tilvalg)

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse.

Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser.

Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Engelsk titel

Spansk - Syntactical analysis

Holdundervisning

Materiale: omfang svarende til:

  • Jan Mogensen: Spansk Grammatik
  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Samlæses med BA Spansk: Syntaktisk analyse

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle inkl. intertert
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 26,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 68,25