Interkulturel erhvervskommunikation - Bachelortilvalg

Kursusindhold

I erhvervslivet er kommunikation og interkulturelle kompetencer vigtige forudsætninger for enhver virksomhed. Faget behandler de problemstillinger der opstår, når mennesker med forskellig kulturbaggrund samarbejder på det globale marked. Tilvalgsfaget bygger videre på den viden og de kompetencer, som humanistiske studerende har med fra deres respektive studier og kombinerer dem med erhvervsmæssige aspekter.

Fagets hovedemner er kommunikation, kultur, organisation og identitet. De studerende indsamler og bearbejder empiriske data gennem kontakt til virksomheder, organisationer eller institutioner. Repræsentanter fra erhvervslivet kan deltage i undervisningen et par gange i løbet af kurset

Engelsk titel

Intercultural communication at the Workplace

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale. Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere, af den studerende udvalgte, aspekter af synopsis.
Bedømmelse: Materialet indgår i bedømmelsen og vægter med 1/3.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Den studerende har 10 min. til sagsfremstilling, hvorefter der er afsat ca. 10 min. til dialog. De sidste ca. 10 min. anvendes til votering og feedback til den studerende.
Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider
5-6 normalsider ved 2 studerende
6-7 normalsider ved 3 studerende.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men det anbefales, at synopsis udarbejdes i grupper af op til 3 studerende
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 409,5