Spansk - Elementær grammatik

Kursusindhold

Kursusforløb hvor vi træner brugen og forståelsen af de grundlæggende grammatiske regler i spansk grammatik. I løbet af semestret gennemgås de grundlæggende regler for spansk morfologi og syntaks, og vi vil arbejde med de enkelte sætningsdeles funktion i forhold til hinanden og til sætningens helhed. Desuden vil vi fortsætte med sætningsanalyse som vi kender det fra kurset i efterårssemestret.

Engelsk titel

Spanish - Basic grammar

Holdundervisning

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 4 timer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Total
  • 136,5