Spansk - Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • redegøre for hovedtrækkene i Spaniens historie fra 1800 til i dag samt periodens kultur- og litteraturhistorie
 • vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker
 • sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag
 • læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litte-rære kontekst
 • vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger.
Engelsk titel

Spanish - Spanish history, culture and literature

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 204,75