Spansk - Tekstanalyse 1

Kursusindhold

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget.

I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen.

På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen.

Der udbydes tekstanalyse forelæsninger som supplering til kurset.

Engelsk titel

Spanish - Text analysis 1

Forelæsningsrække og holdundervisning.

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 4-7 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7-10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen.

Særlige bestemmelser:
Hjemmeopgaven består i at analysere enten en hel eller et fragment af en kendt tekst.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 204,75