Spansk - Syntaktisk analyse

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse.

Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser.

Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

 

Engelsk titel

Spanish - Syntactical analysis

Holdundervisning

Materiale: omfang svarende til:

  • Jan Mogensen: Spansk Grammatik 
  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, inkl. internet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 94,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 136,5