Humanistisk Entrepreneurship - Bachelor/kandidat tilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og vurdere forudsætninger for iværksætning af en forretningsidé med inddragelse af et historisk og kulturelt perspektiv

• analysere og evaluere interne og eksterne aspekter, som indgår i en forretningsplan

• bidrage til udarbejdelse af en forretningsplan for en ny virksomhed

• analysere en virksomheds innovationsevne samt udarbejde og argumentere for forslag til innovationsstrategie

Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset.

Materialet kan bestå af en feasibility plan (eksplorativ forretningsplan), en egentlig forretningsplan eller en innovationsanalyse af en virksomhed.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale i et emne, der aftales med underviseren. Bedømmelsesform: Materialet vægter 30 % i bedømmelsen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering.
Materiale: 3-5 normalsider.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Materialet kan udarbejdes i grupper med højst 3 deltagere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​fransk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​portugisisk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​italiensk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​tysk/​​

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Total
  • 409,5