ÅU- Modul 1: Modul 1: Basissprog og tekstanalyse 1 (Efterår 2018) AFLYST

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

ordklasser og basale syntaktiske strukturer, spansk udtale i forhold til dansk. Forståelse for de relevante historiske, kulturelle og litteraturhistoriske grundbegreber og de forskellige genrers konventioner og traditioner.

Færdigheder i at

lave syntaktiske analyser af spanske sætninger, bruge den gængse terminologi og de redskaber som anvendes i en syntaktisk analyse. Oversættelse af enkle tekster til spansk og producere spanske sætninger på et basalt niveau. Lokalisere typiske fejl i danskeres udtale af spansk og forklare regler for udtalelse. Læse spansksprogede historiske, kulturelle og litterære tekster på originalsprog, samt analysere, fortolke tekster i international og national kontekst. Analysere skønlitterære og sagprosatekster og indsætte disse i genrebaseret og retorisk forståelsesramme. Udføre en skriftlig og mundtlig tekstanalyse på de nævnte typer tekster og afpasse skriftlige og mundtlige indlæg efter modtageren.

Kompetencer i atanvende relevante hjælpemidler til at løse sproglige problemer og lave en sproglig analyse.

Engelsk titel

ÅU SPA - Modul 1: Spanish Basic language

Uddannelse

Bachelor tilvalg efter 2016-tilvalgsstudieordningen

Modullet består af 3 fagelementer:

HSPÅ10201U - Syntaktisk analyse 2,5 ECTS

HSPÅ10211U - Anvendt fonetik 5 ECTS

HSPÅ10221U - Tekstanalyse 7,5 ECTS

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36