REL, Religionssociologisk specialisering B (E18)

Kursusindhold

I efteråret 2018 udbydes som Religionssociologisk specialisering B en seminarrække ledt af Margit Warburg. Seminarerne vil koncentreres om et religionssociologisk relevant emne, Religion og globalisering, samt de studerendes arbejde med tre portfolio-opgaver. Emnet vælges af underviseren men studerende har mulighed for at specialisere sig inden for den givne ramme. Pensum består af en del (850 ns) der sættes sammen af underviser samt en del (450 ns) der sættes sammen af den studerende og skal godkendes af underviser.

Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion B

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Målbeskrivelse

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (fagelementkode HRVK03081E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (fagelementkode HRVK03081E)

Religionssociologisk specialisering A

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5