REL,Religion i det offentlige rum i historie og nutid (E18)

Kursusindhold

Kurset drejer sig om, hvordan forskellige aktører har forstået, betragtet og anvendt religion i det offentlige rum i historie og nutid. I kurset behandler vi hvilke retoriske virkemidler der anvendes til at italesætte religion samt ser på forskellige teoretiske og metodiske tilgange i analysen af hvordan det offentlige rum konstrueres i historie og nutid.

Vi vil arbejde med en kombination af forskellige typer af materiale (tekster, billeder, materielle konstruktioner, statistiske data, egne interviews og observationer m.m.) for at belyse hvordan religion anvendes i det offentlige rum i historie og nutid.

Kurset inddrager aftager-behov i forbindelse med religionsvidenskabelige analyser for eksempelvis skoler, museer, forskningsinstitutioner, myndigheder eller private virksomheder.

Engelsk titel

Religion in the Public Space in History and Today

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2017

KA- studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-Sidefag studieordning Religionsvidenskab, 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2018-studieordning
Religion i det offentlige rum i historie og nutid (fagelementkode HRVK03071E)

KA 2017-studieordning:
Religion i det offentlige rum i historie og nutid (fagelementkode HRVK03071E)

KA 2008-studieordning:
Religion og samfund – teorier (fagelementkode HRSK03411E)  

KA 2008-studieordning:
Diskurs og praksisk (fagelementkode HREK03021E)
 

Holdundervisning med studenteroplæg

Vil fremgå af Absalon

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5