REL, Idéhistorie (tilvalg) (F19)

Kursusindhold

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse.

Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

Sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016

Målbeskrivelse

KA - 2018 sidefagsordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVK03021E)

 

Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse.

Indskrivning på gymnasiesidefaget

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5