REL, Kriser og kritik: Et religionsvidenskabeligt perspektiv på det 20. og 21. århundredes udfordringer

Kursusindhold

Kurset Kriser og kritik – Et religionsvidenskabeligt perspektiv på det 20. og 21. århundredes udfordringer beskæftiger sig kritisk med kriseforestillinger i det 20. og 21. Århundrede. 

Vi forholder os til eksempler som klimakrisen, migrationskrisen, den økonomiske krise og demokratiets krise, samtidig med at vi undersøger krisefænomenets betydning for religion og religiøse traditioner, såvel som religionernes indflydelse på kriseopfattelser og kulturkritik i samtiden. 

På kurset forsøger vi at etablere en idéhistorisk og teoretisk ramme der muliggør forskellige undersøgelser af krise som fænomen, samt tilvejebringer metoder til at anskue eksempler på kriseforestillinger og kriseerfaringer.

Men krisen er også en anledning til at tænke nyt og til at opstille alternativer til det bestående.

Vi kigger således også nærmere på forskellige kritikker af samtidens tilstand og undersøger religionens rolle i de opstillede alternativer

Engelsk titel

Crisis and Critique: Perspectives from the Study of Religion on the Challenges of the 20th and 21st Century

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-tilvaglsstudierodning, gymn.rettet, 2015

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2016

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-sidefag i Religionsvidenskab, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2017

KA-studierodning i Religionshistorie, 2017

KA-studieordning i Religionsvidenskab, 2018

 

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA tilvalg, gymn.ret, 2015-studieordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB10121E)

BA tilvalg 2016-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB10181E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E) 
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E) 
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E) 
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E) 
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E) 
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

KA-sidefag i Religionsvidenskab, 2008-studieordning
Valgfrit originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

KA Religionshistorie 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)
Religionshistorisk specialisering B (fagelemenkode HRVK03111E)

KA Religionssociologi 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E)

KA Religionsvidenskab 2018-ordning
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E)
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)
Frit valgt emne (HRVK03131E)

 

 

Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, dialogbaseret undervisning og seminarer.

Kursuslitteraturen vil bestå af tekster af blandt andre Giorgio Agamben, Peter Sloterdijk, Carl Schmitt, Slavoj Zizek og Michel Foucault.

BA-studerende, KA-studerende.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5