AFLYST, REL, Muslimer og moskeer (E18)

Kursusindhold

Kurset vil give dig en solid introduktion til islam i Norden. Gennem arbejdet med forskellige temaer som: autoritet, køn, identitet, institution og politik, vil du opnå en forståelse for centrale teorier og begreber i studiet af muslimer og moskeer i en nordisk kontekst. Kurset vil således danne god grobund for særligt studerede områder. Kurset vil ligeledes præsentere forskellige metodiske tilgange til studiet af emnet og vil lægge op til eget indsamlet kildemateriale såsom interviews, dokumentarisk materiale, feltobservationer, historiske kilder m.v. Der vil være mulighed for at arbejde med kilder på arabisk.

Engelsk titel

Muslims and Mosques

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2016

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-studieordning gymnasierettet tilvalg, 2015

KA-studieordning i Religionssociologi, 2017

KA-studierodning i Religionshistorie, 2017

KA-studieordning i Religionsvidenskab, 2018

 

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA tilvalg 2016-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB10181E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E) 
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E) 
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E) 
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E) 
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E) 
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

Gymnasierettet tilvalg, 2015-ordningen:
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelemendtkode HRVB10121E)

KA Religionshistorie 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionssociologi 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionsvidenskab 2018-ordning
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E)
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E)
Frit valgt emne (HRVK03131E)

 

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse

BA-studerende, KA-studerende.

Der vil være mulighed for at arbejde med kilder på arabisk.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5