ÅU REL, Religionssociologi (F19)

Kursusindhold

Religionssociologien beskæftiger sig med religioner som de optræder i samfundet. Hvorfor tiltrækker nogle religioner eller religionsformer folk fra en bestemt samfundsklasse? Hvordan forholder et samfund sig til et religiøst mindretal? Hvorfor er der nogle mennesker, der skifter religion og bliver buddhister, asatroende eller muslimer? Kurset giver en indføring i de vigtigste religionssociologiske teorier og i de metoder som bruges i sociologiske undersøgelser, interviews, spørgeskemaundersøgelser og feltarbejde. To centrale temaer bliver særligt behandlet – det kan være ”omvendelse”, ”religiøse minoriteter”, ”civil religion”, ”religion og politik” eller andre temaer. De studerende læser desuden en religionssociologisk undersøgelse efter eget valg, som fremlægges i løbet af undervisningen.

Engelsk titel

Sociology of Religion

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag på Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010


 

Målbeskrivelse

ÅU 2010-studieordning

Religionssociologi (fagelementkode HREB00431E)

Forelæsninger

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

For studerende på de religionsvidenskabelige uddannelser under Åbent Universitet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Total
  • 412,5