RUS, Sprogfærdighed (E18)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået grunduddannelse

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • Total
  • 412,5