RUS, Ruslands historie og kulturhistorie (F19)

Kursusindhold

Engelsk titel

History and Cultural History of Russia

Uddannelse

Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB01161E)

BA 2015-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB00711E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:
Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Vil blive annonceret i Absalon

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5