ØST, Østeuropas historie og kultur (E18)

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

 • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
 • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2018-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2018-ordning:
Balkanstudier (fagelementkode HBAB01151E)
Polsk (fagelementkode HPLB01151E)
Russisk (fagelementkode HRUB01151E)

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.

Lægges i Absalon ved semesterstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 346,5
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 412,5