RET, Kritisk temastudium: Æstetisk forståelse på retorisk grundlag. - AFLYST

Kursusindhold

Kurset fokuserer på æstetiske objekter, æstetisk oplevelse og æstetisk virkning. Hvad kan man forstå ved æstetisk oplevelse? Hvordan virker objekter i diverse medier og genrer når de virker æstetisk? Hvilke egenskaber ved dem gør dem egnede til det? Æstetisk virkning er central ikke bare i litteratur, musik, billedkunst, osv., men også i mange andre slags tekster og objekter i vor dagligdag – f.eks. politisk kommunikation, reklame, religiøs diskurs, vittigheder, arkitektur og design, mode, standup-komik, m.fl.

Da æstetisk oplevelse spiller en stadig større rolle i dagligdagens kommunikation og objektverden, er æstetik et vigtigt emne for retorikere. Retorikken har meget at sige om objekter der kan skabe æstetisk oplevelse. Retorikken sætter fokus på hvordan æstetiske objekter virker, ikke kun – som i de traditionelt dominerende akademiske tilgange – på hvad de betyder. Der vil ud over retorik også blive inddraget andre teoretiske tilgange der er beslægtet med retorikkens, bl.a. receptionsæstetik og empiriske studier.

Kurset vil give en praktisk nyttig indsigt for alle der vil skabe eller formidle æstetiske oplevelser. Som kandidat vil man kunne anvende indsigter fra kurset 1) i produktion og formidling af objekter der har æstetiske aspekter (ikke kun i traditionelle æstetiske genrer), 2) i undervisning, 3) i kritisk og analytisk arbejde, og 4) til at forøge eget udbytte af æstetiske oplevelser.

Undervisningen inddrager lærer- og studenteroplæg samt gruppearbejde. Der medvirker gæster som arbejder professionelt med æstetiske fag, og deltagerne skal udføre praktiske øvelser i flere genrer og i brug af undersøgelsesmetoder.

Kursuslitteraturen indbefatter Keneth Burke, Counter-Statement, samt Christian Kock, Retorisk poetik, foruden tekster som vil være tilgængelige via Intranettet (Absalon).

Eksamen aflægges ved en fri hjemmeopgave. Prøven kan have form af en teoretisk diskussion og/eller en retorisk analyse, eventuelt med inddragelse af empiri (receptionsundersøgelser). Den studerende opgiver 800 normalsider, hvoraf de 600 er fælles pensum fastsat af underviseren. 200 normalsider er individuelt pensum der skal være godkendt af underviser inden kursets afslutning.

 

 

 

Engelsk titel

RET, The Rhetoric of Journalism

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

 

 

Holdundervisning

Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5