RET, Den retoriske tradition

Kursusindhold

Den retoriske tradition / kursusindhold

 

Vi undersøger, hvordan retorisk teori har udviklet sig gennem tiden fra klassisk græsk og romersk retorik til middelalderen og frem til 1900-tallet. Vi læser nedslag i hovedværker, og vi læser nutidige tolkninger og diskussioner af hovedværkerne med øje for, hvad disse tekster kan lære os også i dag om sprog og retorik, samfundsliv og -idealer.

 

Vi skal blandt andet læse tekster af og om Isokrates, Sofokles, Platon, Aristoteles, Cicero, Quintilian og Longinos samt tekster af og om Augustin, Erasmus, Montaigne og Nietzsche og endelig hjemlige Holberg, Grundtvig og Kierkegaard. 

 

 

Vi arbejder ikke med en grundbog, men læser udvalgte kapitler og artikler, som enten vil være at finde på institutbiblioteket på MEF, på Absalon eller online på KB. 

 

Jeg anbefaler, at I til de første gange låner eller køber følgende titler: 

 

Isokrates:: Fire taler. Oversat af Thure Hastrup, indledning ved Øivind Andersen, Platonselskabets skriftserie, 1986

 

Platon: Phaidros. I Platons samlede værker i ny oversættelse, bind II, udgivet af J. Mejer og G. Tortzen. Gyldendal 2010, s. 385-462 (i alt 56 ns.) 

 

Aristoteles: Retorik. Oversat af Thure Hastrup, Platonselskabets skriftserie 1991

 

Engelsk titel

The rhetorical tradition

Målbeskrivelse

Fagelementkode HRTK03311E

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.

Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5