RET, BA-seminar, retorik

Kursusindhold

Forløbet er en intensiv introduktion til BA-projektet og kravene til en akademisk opgave generelt. Blandt de emner der tages op, er opgavens overordnede struktur, emnevalg og fokusering, litteratursøgning, forholdet mellem teori, metode og empiri, problemformulering, formalia og vejledningsforløbet. 
Ved forløbets afslutning forventes den enkelte studerende at have valgt et emne og formuleret et spørgsmål som kan danne grundlag for opgaven samt at have kontakt til en vejleder. 

Engelsk titel

BA seminar rhetoric

Undervisningen omfatter læreroplæg, gruppediskussioner og mindre skriftlige øvelser. Der må påregnes forberedelsestid til læsning og skriftlige opgaver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 15
  • Vejledning
  • 7
  • Undervisningsforberedelse
  • 387,5
  • Total
  • 409,5