RET, Retorik i samfundet: Temastudium

Kursusindhold

Temaet for foråret 2019: Retorik i samfundet: kultur og magt

 

På dette kursus vil vi sætte fokus på teori og begreber om magt, kulturelle tilhørsforhold og identitet og herunder undersøge emner som nationalisme, køn, etnicitet og populisme. Vi vil bl.a. undersøge "publikum" som en størrelse, der kan forstås både som noget kulturelt forankret og som enkeltindivider med komplekse og flydende identiteter. Vi vil også undersøge, hvordan retor kan henvende sig til eller negere bestemte publikummer, og hvordan publikum kan modsætte sig, afvise, deltage i eller på anden måde indtage en aktiv position over for retor og dennes retorik.

 

Formålet med kurset er altså at anlægge forskellige perspektiver på de strukturelle og samfundsmæssige forhold i retorikken, der er afgørende for, hvordan retor og publikum kan positionere sig selv og hinanden, med særlig fokus på de forhold, der har med kultur og magt at gøre.

 

 

Undervisningsform 

Undervisningsformen vil komme til at veksle mellem diskussioner, der er styret af underviser, og gruppearbejde. I løbet af modulet skal de studerende holde gruppefremlæggelser, hvor de fremlægger en analyse af et selvvalgt analysemateriale ud fra en selvvalgt teoritekst. Grupperne skal selv finde teoriteksten, der skal være emnemæssigt relevant og kunne indgå som pensumtekst, så de får færdigheder i at søge, bruge og diskutere faglitteratur inden for et afgrænset tema.

 

De studerende skal derudover finde et analysemateriale, som falder inden for temaet og kan danne udgangspunkt for deres eksamensopgave. Og i forbindelse med eksamensworkshoppene skal de præsentere udkast til udvalgte dele af eksamensopgaven i plenum med henblik på at modtage feedback fra medstuderende og underviser.

 

Engelsk titel

Rhetoric in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik samt BA-tilvalg.

Som BA-tilvalg kan modulet kun tages af studerende med centralt fag i retorik, der benytter det som tilvalg inden for eget fag.

Holdundervisning

Undervisningen udbydes også som tilvalg alene for studerende på grunduddannelse i Retorik. Kurset aflægges som Retorik i samfundet 2

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5