RET, Retorisk kritik

Kursusindhold

Retorisk kritik / kursusindhold

Vi analyserer og fortolker retoriske tekster med afsæt i moderne teorier og begreber inden for feltet retorisk kritik. Vi arbejder blandt andet med genrehybrider, apologier, narrativ retorik og ideologikritik. Vi undersøger herigennem retoriske teksters karakter og art og diskuterer problemstillinger knyttet hertil. Det kan være teoretiske og analytiske problemstillinger, og det kan være konkrete problemstillinger knyttet til kommunikationssituation og samfundsliv. 

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, dialog, øvelser og gruppeoplæg.

Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5