RET, Videnskabsteori

Kursusindhold

Vi skal gennemgå de mest grundlæggende teorier og metodedannelser inden for humanistisk videnskabsteori og sætte dem i relation til retorikfagets teorier. Hvis videnskab er sprog, hvilke sprog taler vi så på universitetet, på humaniora og i retorikfaget? Hvad kendetegner videnskabeligt sprog, og hvornår er en tekst ikke videnskabelig?

Teoridannelserne ses i et historisk perspektiv, hvor lærdomstraditioner, universitetet og humanioras udvikling vil blive inddraget. Vi vil også se på forskellige metoder i retorikfaget og diskutere dem ud fra teoretiske og analytiske artikler karakteristisk for den moderne retoriske fagdisciplin.

Der vil hver uge være to timer med fælles forelæsninger, der især vil dreje sig om forskellige humanistiske videnskabsteorier.  Der vil være holdundervisning (tre timer) hver anden uge. I timerne på holdet diskuterer vi retorikfaglige artikler og ser nærmere på deres sprog og analytiske metoder. I ”mellemugen” vil der være skriftlige opgaver, både mindre opgaver og de tre opgaver som sammen med aktiv deltagelse i undervisningen udgør eksamen. De studerende skiftes til at give feedback på disse opgaver.

 

Engelsk titel

Rhetoric and the Humanities

Målbeskrivelse

Fagelementkode: HRTB00861E

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 49
  • Undervisningsforberedelse
  • 155,5
  • Total
  • 204,5