RET, Stemmebrug

Kursusindhold

Der arbejdes med grundprincipper for hensigtsmæssig stemmebrug ud fra et elementært fonetisk og stemmeteoretisk begrebsapparat. Kurset gennemgår sammenhængen mellem stemme og krop under mundtlig fremførelse, samt stemmens grundfunktioner og persuasive muligheder. Der arbejdes med at læse lydskrift, samt udføre relevante øvelser med fokus på stemmebrugens forskellige elementer til at observere og diskutere egen og andres stemmebrugs hensigtsmæssighed.  Den studerende tilrettelægger og arbejder med et individuelt tilpasset stemmetræningsprogram med henblik på udviklingen og realiseringen af eget stemmepotentiale.

Engelsk titel

Voice Production

Uddannelse

Bacheloruddannelse i retorik

Holdundervisning og forelæsning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75