RET, Retorisk skrivning, sprog og stil

Kursusindhold

Modulet fokuserer især på den skrevne retorik med sigte på analyse og vurdering af forskellige sagprosatekster mht. fokus, indhold, struktur og stil. Der indføres herunder i grammatik og stilistik, bl.a. sætningsanalyse, figurlære og forholdet mellem tale- og skriftsprog. Der arbejdes procesorienteret med skrive- og feedbackprincipper i forbindelse med produktion af artikler.

Engelsk titel

Composition and Stylistics

Holdundervisning med øvelser samt et masterclass-forløb med fremlæggelse af artikeludkast. Der arbejdes i skrivegrupper uden for de skemalagte timer.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5