ÅU RET, Retorisk teori og analyse (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver dig en grundlæggende indføring i retorikfagets område og begrebsapparat med gennemgang af klassisk og moderne retorisk teori. Der arbejdes med retorisk analyse og vurdering af skriftlige og især mundtlige tekster med fokus på forskellige genrer og retoriske problemstillinger. Mindre taleøvelser og stemmebrugstræning indgår undervejs med henblik på at forankre det teoretiske stof i mundtlig praksis.

 

Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Holdundervisning

Pensumbestemmelser:
Der opgives et obligatorisk pensum på i alt 780 ns. fordelt på introduktion til grundlæggende retorisk teori og terminologi, retorikhistorie samt et eksempelmateriale repræsenterende centrale retoriske genrer. I det teoretiske pensum skal indgå 40-50 ns. primære kilder, bestående af uddrag af retoriske skrifter af fx Aristoteles, Cicero, Quintilian og Perelman. 80 ns. skal omhandle argumentation. Eksempelmaterialet skal udgøre 100-150 ns. med hovedvægt på mundtlig retorik. Ud over taler skal der indgå eksempler på andre tekstformer med spredning, hvad angår medier og formater. Pensum fastsættes af underviseren senest en måned før sidste undervisningsgang.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 46
  • Undervisningsforberedelse
  • 363,5
  • Total
  • 409,5